Seisan selle eest, et Harku vald oleks Eesti võimekaim iseseisev omavalitsus, kus meie lastel on tore ja
turvaline kasvada ning eakatel võimalus väärikalt vanaduspõlve pidada. 
Esimesena Eestis viisime ellu plaani vabastada oma elanikud kodualuse maa maksust. Jätkame maamaksuvabastuse programmi ning tagame läbi täiendavate toetuste maksuvabastuse kogu kodukinnistul.
Näen vallaettevõtte Strantum juhina iga päev vaeva, et Harku valla elanike vesi oleks puhas ja tuba soe ning et kohalikud saaksid nautida puhtaid ja korras teid ning tänapäevaseid sportimisvõimalusi
Tabasalu staadioni põhjaliku uuendamise tulemusena sai vald endale kaasaegse jalgpalliväljaku ja kergejõustikustaadioni, mis loob täiesti uued ja suurepärased võimalused sportimiseks.