Harku vald hakkab rakendama kaasavat eelarvet

Uudised

Kommenteeri
Harku vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe Meelis Härmsi hinnangul on kaasava eelarve näol tegemist suurepärase väljundiga leidmaks neid häid ideid koduvalla elukeskkonna arendamiseks, mis ehk muidu kohaliku võimuni ei jõuaks.
Sel sügisel saavad vallaelanikud otseselt kaasa rääkida Harku valla eelarve planeerimisel, esitades oma ettepaneku kuni 50 000 eurose maksumusega projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ning mis oleks ülevallaliselt kõigile kasutatav. Välja pakutud objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve elluviimiseks saavad oma ettepanekuid esitada kõik Harku valla elanikud perioodil 1. september kuni 31. oktoober. Seejärel hindab esitatud ettepanekuid kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni 10 ettepanekut. Neist omakorda valitakse rahvahääletusega välja üks, mis läheb kaasava eelarve raames realiseerimisele.

Elanikud ise otsustavad
Kaasava eelarve põhimõte on kohaliku volikogu otsus eraldada mingi osa omavalitsuse eelarvest, mis on suunatud piirkonna elukeskkonna arendamiseks, kohalikule kogukonnale otsustamiseks. Harku vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Meelis Härms võrdleb kaasava eelarve mõtet populaarsete superstaarisaadetega, kus vaata- mata justkui täitunud meelelahutusturule leitakse ikka ja jälle vanade tegijate kõrvale konkursi korras uusi noori talente, kes oleksid konkursita ehk märkamata jäänud. „Neil inimestel, kes igapäevaselt kohaliku omavalitsuse tööga kokku ei puutu, võib olla palju häid ideid valla elukeskkonna parandamiseks, kuid võimalik, et nad pole siiani leidnud head väljundit, kuidas neid mõtteid laiemalt esitleda. Selleks et need uued põnevad mõtted jõuaksid ka kohaliku võimuni, on kaasav eelarve väga hea võimalus,“ arvas Härms. Lisaks kutsub tema sõnul kaasav eelarve üleüldiselt kõiki laiapõhjalisemalt kaasa mõtlema, kuidas oleks kõige õigem meie ühises koduvallas elukeskkonda paremaks muuta

Objekt peab olema ülevallaliselt kasutatav
Majanduskomisjoni esimehe sõnul valiti summaks 50 000 eurot seetõttu, et ühelt poolt on see summa piisavalt suur – selle raames on reaalselt võimalik midagi ära teha –, ent teisest küljest on summa selline, et see ei mõjuta pärssivalt omavalitsuse seadusest tulenevate kohustuste täitmist ja arengukavas ettenähtud teiste investeerimistegevuste elluviimist. „Kogemustest saame öelda, et näiteks suuremate mänguväljakute või ka näiteks Tabasalusse mõningate aastate eest rajatud skatepark’i maksumus oligi samas suurusjärgus,“ tõi Härms näiteks projektid, mis oma otstarbelt sobiksid hästi ka kaasava eelarve raames esitatavateks ettepanekuteks, sest need on mõeldud ülevallaliselt kasutamiseks ja pakuvad avalikku hüve. „Skatepark’i näide on väga hea, sest see on tõesti laialdaselt kasutatav – seda kasutavad lapsed ja noored väga paljudest erinevatest valla kantidest,“ ütles majanduskomisjoni esimees. Samas on Härmsi sõnul vastuvõetud määruse näol tegemist dokumendiga, mida saab vajadusel ajas muuta. „Tänavu sai määratud see summa sellisena, kuid kui nähtub, et summat on vaja muuta või määrust muul viisil kohendada, siis saab seda tulevikus kindlasti ka teha.“

Nii ettepanekute esitajaks kui ka võitja valijaks on rahvas
Majanduskomisjoniski tekkis arutelu, millised need kaasava eelarve raames tehtavad hästi passivad ettepanekud siis olla võiksid. „Meil tekkis mõte, et ehk võiks ühe ettepanekuna arendada valla külade sümboolikat, kus igal kandil oleks oma muster, mis kokku moodustaks ühtselt äratuntava valda iseloomustavat tervikmustri,“ tõi Härms näiteks, kuidas komisjoni liikmete mõtted jooksma hakkasid. Küll aga rõhutas majanduskomisjoni esimees, et see oli neil vaid õhku visatud idee ning tegelikkuses ei näe nad mitte volikogu liikmete ettepanekuid hääletusel, vaid ikka pigem nende kohalike elanike omi, kes igapäevaselt valla otsustusküsimustega ei tegele. Kõiki esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtaega vallavalitsuse moodustatud komisjon. „Hindamiskomisjon tehakse kindlasti võimalikult laiapõhjaline,“ kõneles Härms. Komisjon valib välja kuni 10 ettepanekut, mis kvalifitseeruvad määruse tingimustele, ning need pannakse parima väljaselgitamiseks rahvahääletusele. Väljavalituks osutunud objekti valmimist nähakse ette järgmise eelarveaasta vältel.

Allikas: Harku Valla Teataja

Lisa kommentaar

Email again: